Z jakimi kosztami wiąże się przetłumaczenie aktu urodzenia?

Z jakimi kosztami wiąże się przetłumaczenie aktu urodzenia?

Coraz częściej zdarza się, że musimy przetłumaczyć dokumenty urzędowe w celu dopełnienia różnych formalności np. wyrobienia polskiego paszportu dziecku, które urodziło się poza granicami naszego kraju. Tłumaczenie dokumentów urzędowych musimy jednak powierzyć tłumaczowi, który zdobył odpowiednie uprawnienia. Wyjaśniamy, z jakimi kosztami wiąże się tłumaczenia aktu urodzenia i jak wygląda ta procedura.

Czy tłumaczenie aktu urodzenia wiąże się z dużymi wydatkami?

Tłumaczenie przysięgłe dotyczące np. aktów cywilnych takich jak akt urodzenia nie jest związane z dużymi wydatkami. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy tłumacz może zajmować się tłumaczeniem dokumentów urzędowych. Jedynie tłumacze przysięgli mają stosowane uprawnienia do dokonywania takich tłumaczeń. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która musi postępować zgodnie z określonymi zasadami odnośnie do przekładu i uwierzytelniania dokumentów urzędowych. Odpowiada on za zgodność treści tłumaczenia z oryginałem dokumentu. Koszt tłumaczenia odpisu aktu urodzenia to średnio kilkadziesiąt złotych. Ceny nieco się różnią w zależności od tego, z jakiego języka ma zostać przetłumaczony dokument.

W jakim celu wydawany jest akt urodzenia?

Akt urodzenia jest dokumentem, który poświadcza nasze pochodzenie. To w nim znajdują się ważne informacje, które dotyczą m.in.:

  • daty i miejsca urodzenia,
  • danych i rodziców,
  • obywatelstwa.

Akt urodzenia wydawany jest we wszystkich krajach i służy rejestracji ich obywateli. Rejestracja narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego wiąże się także z nadaniem numeru ewidencyjnego – w Polsce jest to numer PESEL. Akt urodzenia jest dokumentem, który pozwala załatwić wiele ważnych spraw urzędowych. Bez odpisu aktu urodzenia, nie złożymy wniosku o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, czyli dokumentów niezbędnych na co dzień do potwierdzenia naszej tożsamości. Co więcej, akt urodzenia potrzebny jest, gdy chcemy zawrzeć cywilny lub kościelny związek małżeński oraz dopełnić innych ważnych formalności m.in. formalności spadkowych.

Tłumaczenie aktu urodzenia – kiedy jest niezbędne?

Tłumaczenie aktu urodzenia może być konieczne, gdy chcemy dopełnić różnych formalności urzędowych w Polsce i za granicą. Tłumaczenia polskiego aktu urodzenia dokonuje się w celu np. korzystania z zasiłków socjalnych za granicą oraz rejestracji dziecka, którego rodzice mają różne obywatelstwo, ale urodziło się ono na terytorium Polski. Dokument ten jest również niezbędny, gdy chcemy wyrobić paszport lub dowód osobisty bądź ubiegać się o alimenty od obywatela innego kraju. Tłumaczenia zagranicznego aktu urodzenia dokonuje się najczęściej w celu jego tzw. umiejscowienia np. w sytuacji, gdy dziecko obywateli Polski urodziło się za granicą, a rodzina przeprowadza się do kraju ojczystego. Wówczas złożenie uwierzytelnionego odpisu dokumentu zagranicznego pozwala m.in. na uzyskanie numeru PESEL.

Z jakimi kosztami wiąże się przetłumaczenie aktu urodzenia?