Tłumaczenia rosyjsko-niemieckie

Tłumaczenia rosyjsko-niemieckie

Nasza firma oferuje przekłady tekstów nie tylko z języka polskiego, ale również pomiędzy dostępnymi w ofercie językami obcymi. Popularne w tej kategorii są tłumaczenia rosyjsko-niemieckie, które wykonujemy zarówno w formie sądowej, jak i zwykłej.

Oferta tłumaczeń przysięgłych i zwykłych języka rosyjskiego oraz niemieckiego

Tłumaczenia przysięgłe pozwalają na utrzymanie mocy prawnej pism urzędowych oraz innych dokumentów po przełożeniu ich na docelowy język. Jest to zagwarantowane poświadczeniem w formie podpisu oraz pieczęci wykonującego tłumaczenie specjalisty, znajdującego się w oficjalnym rejestrze tłumaczy przysięgłych. Podejmujemy się tłumaczeń przysięgłych rosyjsko-niemieckich każdego rodzaju dokumentów, w tym:

  • dokumentacji medycznej,
  • tekstów specjalistycznych,
  • zaświadczeń, dyplomów oraz certyfikatów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • dokumentów samochodowych, związanych z kupnem lub sprzedażą pojazdu poza granicami kraju.

W przypadku, gdy przekładany tekst nie posiada żadnej mocy prawnej polecamy skorzystanie z możliwości wykonania tłumaczenia niepoświadczonego. Jest to usługa tańsza od przekładu przysięgłego, lecz wykonująca ją osoba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy tłumaczenia, pojawiające się w tekście. Z tego względu zachęcamy do wykorzystywania jej na przykład w przypadku tłumaczenia tekstów o wartości sentymentalnej, takich jak pamiętniki przodków bądź pisane przez nich prywatne listy. Wykonywanie tłumaczeń zwykłych przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego daje pewność, że podejmujący się tego zadania specjalista znakomicie zna zarówno język oryginału, jak i docelowy język, na który zostanie przetłumaczony tekst.
Tłumaczenia z języka niemieckiego i rosyjskiego wykonujemy dla Klientów indywidualnych, firm i instytucji publicznych.