Tłumaczenia rosyjsko-niemieckie

Tłumaczenia rosyjsko-niemieckie

Realizujemy tłumaczenia rosyjsko-niemieckie. Zajmujemy się przekładami z języka polskiego oraz na język polski. Pracujemy w obrębie kilku języków dostępnych w naszej ofercie: polskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Realizujemy transkrypcje zarówno zwykłe, jak i sądowe. Mamy uprawnienia do tego, aby nasz działania spełniały wymogi prawne oraz techniczne w każdym aspekcie.

 

Tłumacz rosyjsko-niemieckie — nasza oferta

Specjalizujemy się w kilku językach, w których realizujemy tłumaczenia. Niemiecki, rosyjski i polski stanowią obszary naszej działalności.

Jedną z naszych specjalizacji są tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego oraz z języka rosyjskiego. Ich specyfiką jest to, że pozwalają na utrzymanie mocy prawnej pism urzędowych oraz innych dokumentów po przełożeniu ich na docelowy język. Jest to zagwarantowane poświadczeniem w formie podpisu oraz pieczęci wykonującego tłumaczenie specjalisty, znajdującego się w oficjalnym rejestrze tłumaczy przysięgłych.

Podejmujemy się tłumaczeń uwierzytelnionych rosyjsko-niemieckich każdego rodzaju dokumentów, w tym:

  • dokumentacji medycznej,
  • tekstów specjalistycznych,
  • zaświadczeń, dyplomów oraz certyfikatów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • dokumentów samochodowych, związanych z kupnem lub sprzedażą pojazdu poza granicami kraju.

Jeśli chcesz przetłumaczyć dokumenty, które nie mają obowiązującej mocy prawnej, możesz skorzystać z tłumaczenia zwykłego i niepoświadczonego. W jego ramach otrzymasz transkrypcję tekstu zgodną z jego literą. Usługa będzie jednak tańsza niż przy przekładzie związanym z dokumentami poświadczonymi. Wynika to ze specyfiki tłumaczenia, w której wykonująca je osoba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy pojawiające się w tekście.

Tego typu tłumaczenia wykorzystuje się głównie w przypadku tekstów o wartości sentymentalnej: pamiętniki przodków bądź pisane przez nich prywatne listy. Tłumacz, mający uprawnienia do świadczenia usług o prawnym charakterze, daje jednak pewność, że doskonale zna zarówno język oryginału, jak i docelowy, na który zostanie przetłumaczony tekst.

 

Tłumaczenia rosyjsko-niemieckie — dla firm i dla klientów indywidualnych

Realizujemy tłumaczenia rosyjsko-niemieckie dla szerokiego grona klientów. Przede wszystkim współpracujemy z podmiotami indywidualnymi: osobami prowadzącymi postępowania sądowe i administracyjne czy biorącymi w nich udział. Realizujemy także zlecenia dla firm oraz instytucji publicznych. Zajmujemy się m.in. tłumaczeniem kontraktów czy zapisów dotyczących aspektów technicznych poszczególnych przedsięwzięć.

Zapraszamy do współpracy.