Tłumaczenia sądowe

Tłumaczenia sądowe

Tłumaczenia sądowe są nieodłącznym elementem każdej sprawy sądowej, w której zgromadzone zostają dokumenty lub zeznania w obcych językach. Pisma przedstawione na sali rozpraw powinny być przetłumaczone przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. Jest to specjalista o wysokich kwalifikacjach potwierdzonych egzaminem państwowym, którego zdanie jest jednym z elementów koniecznych do uzyskania wpisu do rejestru tłumaczy przysięgłych. Po spełnieniu wszystkich wymagań tłumacz sądowy składa ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości i może rozpocząć pracę z oficjalnymi dokumentami. Rozbudowana procedura uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu gwarantuje, że osoby podejmujące się tłumaczeń sądowych zapewnią przekład tekstu na język docelowy w najwyższej jakości na rynku.

Czym zajmuje się tłumacz sądowy?

Do obowiązków tłumacza sądowego należy przekład dostarczonych mu materiałów na docelowy język, w którym przeprowadzane jest postępowanie. Specjalista z tej dziedziny podejmuje się tłumaczenia:

  • aktów cywilnych (urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa, itp.),
  • dokumentów osobistych, na przykład testamentów,
  • dokumentów notarialnych, dotyczących na przykład udzielenia pełnomocnictwa,
  • dokumentów dotyczących zawierania transakcji, w tym faktur oraz rachunków,
  • wszelkich świadectw, umów oraz innych dokumentów, wykorzystywanych w sądach oraz na policji.

Każdy tłumaczenie jest sygnowane pieczęcią, zawierającą dane osoby, która je wykonała: imię, nazwisko i numer na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych. Takie oznaczenie jest równoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę zlecenia pełnej odpowiedzialności (również prawnej) za ewentualne błędy pojawiające się w tekście.
Każdy tłumacz sądowy może także podejmować się zwykłych tłumaczeń, które również znajdują się w ofercie naszej firmy.