Tłumaczenia sądowe

Tłumaczenia sądowe — Zabrze

Jedną z naszych specjalizacji są tłumaczenia sądowe. Realizujemy zlecenia z języka polskiego na niemiecki i rosyjski, a także z niemieckiego i rosyjskiego na polski. Zajmujemy się też transkrypcją z niemieckiego na rosyjski i z rosyjskiego na niemiecki.

Tłumaczenia sądowe są nieodłącznym elementem każdego procesu, w którym gromadzi się dokumenty lub zeznania w obcych językach. Pisma przedstawione na sali rozpraw powinny być przetłumaczone przez uprawnionego tłumacza z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem. Specjalista musi mieć nie tylko wiedzę, ale również powinien być wpisany do rejestru tłumaczy przysięgłych. Wówczas może legalnie świadczyć usługi w obszarze tłumaczeń sądowych.

W naszym biurze tłumacz spełnia wszystkie te wymogi. Dzięki temu bez obaw możesz nawiązać z nami współpracę. Dostarczymy Ci transkrypcje spełniające wymogi prawne, które będą mogły zostać wykorzystane w procesie. Na każdym etapie współpracy będziesz mógł liczyć na nasze merytoryczne wsparcie i pomoc. Odpowiemy na pojawiające się pytania, pomożemy w interpretacji i terminowo przekażemy Ci przetłumaczone dokumenty sądowe.

 

Tłumacz sądowy: zakres świadczonych usług

Tłumacz sądowy zajmuje się transkrypcją na docelowy język materiałów, które są mu dostarczane. Zajmujemy się transkrypcją takich dokumentów jak m.in.:

  • akty cywilne (urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa itp.),
  • dokumenty osobiste (np. testamenty),
  • dokumenty notarialne (np. pełnomocnictwa),
  • dokumenty transakcyjne (np. faktury, rachunki),
  • świadectwa, umowy, wypowiedzenia i wiele innych wykorzystywanych w sądach oraz na policji.

Tłumaczymy też pisma urzędowe po niemiecku, a także na język niemiecki. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i z przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi. Zakres usług zawsze dostosowujemy do potrzeb klientów. Gwarantujemy przy tym profesjonalne podejście, terminową realizację zleceń oraz najwyższą jakość tłumaczeń.

 

Jak wyglądają tłumaczenia sądowe?

Każdy tłumaczenie jest sygnowane pieczęcią, zawierającą dane osoby, która je wykonała: imię, nazwisko i numer na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych. Takie oznaczenie jest równoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę zlecenia pełnej odpowiedzialności (również prawnej) za ewentualne błędy pojawiające się w tekście.

Realizujemy nie tylko tłumaczenia sądowe, ale też zwykłe. W każdym wypadku zapewniamy sprawną realizację i najwyższą jakość usług. Zapraszamy do współpracy.