Rosyjski

Tłumaczenia przysięgłe języka rosyjskiego

Oferta tłumaczeń przysięgłych języka rosyjskiego w naszej firmie obejmuje zarówno przekłady językowe różnego rodzaju dokumentów, jak i tekstów niewymagających poświadczenia ich zgodności z oryginałem. W przypadku tłumaczenia przysięgłego przełożony na docelowy język tekst zostaje opatrzony podpisem oraz pieczęcią zaprzysiężonego tłumacza wykonującego usługę. Stanowi to gwarancję pełnej zgodności przetłumaczonego dokumentu z jego wersją oryginalną oraz zobowiązuje tłumacza do wzięcia odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje prawne i materialne, bezpośrednio związane z dokładnością przekładu tekstu. Jeżeli tekst nie wymaga tłumaczenia poświadczonego nadal warto skorzystać z usług osoby posiadającej takie uprawnienia. Powierzając wykonanie tłumaczenia zwykłego profesjonaliście, który złożył ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, klient zyskuje pewność, że zadania podejmie się osoba posiadająca doskonałe umiejętności językowe.

Zakres tłumaczeń z języka rosyjskiego

Tłumaczenia przysięgłe języka rosyjskiego wykonywane przez tłumaczy z naszej firmy obejmują przekłady tekstów:

  • z języka polskiego na język rosyjski,
  • z języka rosyjskiego na język polski,
  • pomiędzy językami obcymi, na przykład tłumaczenia rosyjsko-niemieckie.

Podejmujemy się tłumaczeń tekstów każdego rodzaju: specjalistycznych, technicznych, medycznych, prawnych oraz nietypowych, w przypadku których szczegóły wykonania usługi ustalamy indywidualnie.