Tłumaczenie dokumentacji medycznej najlepiej powierzyć profesjonaliście

Tłumaczenie dokumentacji medycznej najlepiej powierzyć profesjonaliście

Mianem dokumentacji medycznej nazywamy wiele ważnych dokumentów dotyczących naszego zdrowia. Są to między innymi: wypisy szpitalne, zwolnienia, skierowania na badania albo konsultacje specjalistyczne oraz ich wyniki, a także wszelkie diagnozy, recepty, zalecenia, zaświadczenia, dokumentacja ubezpieczeniowa i karty pacjenta.

Jeżeli dokumenty te są wystawiane w naszym kraju, są dla nas oraz dla wszystkich polskich lekarzy całkowicie czytelne, problemy pojawiają się, jeśli pacjent jest leczony lub badany za granicą. W takim wypadku wszystkie opisy przeprowadzonych badań i procedur medycznych, a także wyniki konsultacji specjalistycznych są wystawiane w języku narodowym kraju, w którym zostały one zrealizowane. Ich odczytanie może stwarzać duże problemy zarówno nam, jak i polskim lekarzom lub urzędnikom. W takiej sytuacji trudne może okazać się dalsze leczenie albo uzyskanie renty lub innego świadczenia w naszym kraju. Aby dokumentacja medyczna mogła być wykorzystana po powrocie do kraju, powinna zostać przetłumaczona, najlepiej przez profesjonalistów, którzy doskonale znają specyfikę tekstów medycznych oraz skomplikowane słownictwo z zakresu medycyny.

Kiedy może być potrzebne tłumaczenie dokumentacji medycznej?

Tłumaczenia dokumentacji medycznej mogą być potrzebne, gdy:

• Podczas urlopu lub wyjazdu służbowego w obcym kraju przydarzy się nam nieszczęśliwy wypadek albo zachorujemy i zajdzie konieczność skorzystania z zagranicznej pomocy medycznej. Tłumaczenie dokumentacji medycznej jest jedynym sposobem, abyśmy sami mogli zrozumieć sens tych dokumentów, a także po to, aby polscy lekarze po powrocie do kraju mogli bez problemów kontynuować rozpoczęte za granicą leczenie.

• Kiedy występujemy o odszkodowanie z tytułu np. ubezpieczenia turystycznego.

• Kiedy mieszkamy w innym państwie i ze względu na swój stan zdrowia ubiegamy się tam o rentę lub innego rodzaju świadczenie socjalne. W takim wypadku dokumentacja medyczna spisana w języku polskim musi być przetłumaczona na język urzędowy obowiązujący w danym kraju

• Gdy dotychczas leczyliśmy się w Polsce, ale zamierzamy kontynuować leczenie poza jej granicami. Wszystkie dokumenty medyczne wymagane przez zagraniczne lecznice i szpitale, muszą zostać starannie przetłumaczone, aby mogły stać się podstawą dalszego postępowania medycznego prowadzonego już w innym kraju.

• Kiedy prywatne polskie lecznice lub szpitale chcą rozszerzyć profil swojej działalności i zacząć przyjmować zagranicznych pacjentów – potrzebny jest wówczas rzetelny i wiarygodny opis oferowanych procedur medycznych.

Dlaczego tłumaczenie dokumentacji medycznej to zadanie wyłącznie dla profesjonalistów?

Tłumaczenia medyczne nie są łatwe. Aby móc starannie i sensownie przetłumaczyć dokumentację medyczną, konieczna jest dogłębna znajomość medycznego języka specjalistycznego, wyjątkowa precyzja, a często korzystanie z konsultacji medycznych prowadzonych przez lekarzy lub ekspertów medycyny współpracujących z biurami tłumaczeń. Od dokumentów medycznych zależy często powodzenie dalszego leczenia lub trafność stawianej diagnozy, dlatego nie może być w nich mowy nawet o najmniejszych błędach, pominięciach lub nieścisłościach. Aby mieć pewność, że dokumentacja medyczna zostanie rzetelnie przetłumaczona, należy zlecić to zadanie profesjonalnemu biuru tłumaczeń. Często tłumaczenie dokumentacji medycznej musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, który posiada stosowane uprawnienia i jest wpisany na listę ministra sprawiedliwości. Tłumaczenie przeprowadzane przez takich tłumaczy jest gwarancją najwyższej jakości. Powierzając tłumaczenia natury medycznej tłumaczom przysięgłym pracującym w naszym biurze tłumaczeń, zyskują Państwo gwarancję starannego przekładu, który może być podstawą dla dalszego leczenia lub diagnostyki przeprowadzanej przez lekarzy z innego kraju.  Specjalizujemy się w tłumaczeniach polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, a także niemiecko-polskich i rosyjsko-polskich. Wykonane przez nas tłumaczenia są akceptowane zarówno w urzędach, jak i w innych instytucjach.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej najlepiej powierzyć profesjonaliście