Pisma urzędowe po niemiecku. Jakie są najczęściej tłumaczone?

Pisma urzędowe po niemiecku. Jakie są najczęściej tłumaczone?

Kraj naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy, już od lat stanowi jeden z najważniejszych kierunków emigracji Polaków. Motywy tego są różne: możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy, dostęp do edukacji na wysokim poziomie, czy ogólny wyższy poziom życia. Jednak aby dopełnić wszystkich formalności, które wiążą się z przebywanie w innym kraju, konieczne jest przedstawienie szeregu dokumentów, a konkretnie ich tłumaczeń. Z jakimi kwestiami należy zwrócić się do profesjonalisty? W naszym artykule omawiamy ten temat. 

Jakie dokumenty są tłumaczone na język niemiecki?

Tłumaczenie może przebiegać w dwóch kierunkach: z polskiego na niemiecki, gdy rozpoczynamy przygodę w nowym kraju, a także z niemieckiego na polski, gdy za granicą zdobyliśmy jakieś uprawnienia i chcemy wykorzystać je w Polsce lub gdy chodzi o osobę pochodzącą z Niemiec. Jednak niezależnie od wspomnianego „kierunku”, dokumenty, które podlegają tłumaczeniu są stosunkowo podobne.

Pierwszą sytuacją, która wymaga dokonania tłumaczeń, jest chęć rozpoczęcia nauki. W zależności od wymagań rekrutacyjnych, które stawia dana szkoła lub uczelnia, niezbędne są m.in. dokumenty potwierdzające dotychczasowe kształcenie (tłumaczenie świadectwa maturalnego, tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej). Warto pamiętać także o dodatkowych dokumentach, takich jak dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia czy wyniki zdanych egzaminów.

Kolejnym ważnym aspektem jest pobieranie świadczeń. W tym przypadku tłumaczenie dotyczy m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka, a także kopii decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE.

Jednak to nie koniec. Praktyka pokazuje, że profesjonalne, uwierzytelnione tłumaczenia dotyczą niemal całej dokumentacji wymaganej przez niemieckie urzędy. Chodzi np. o akty urodzenia, ślubu czy zgonu, testamenty i akty notarialne, tłumaczenia dokumentacji samochodowej, dokumentacji medycznej, dokumentacji biznesowej, tłumaczenia umów i kontraktów, tłumaczenia aktów notarialnych, tłumaczenia dokumentów sądowych, tłumaczenia zaświadczeń i dokumentów medycznych, tłumaczenia świadectw, dyplomów, certyfikatów, tłumaczenia dokumentów ubezpieczeniowych, tłumaczenia dokumentów bankowych, czy tłumaczenia dokumentów technicznych.

Dokumenty związane z pracą — co warto wiedzieć?

Kolejną grupą dokumentów, która podlega tłumaczeniu są dokumenty związane z pracą zawodową. Konieczne jest więc przełożenie z polskiego na niemiecki lub odwrotnie wszelkich formularzy poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Chodzi np. o świadectwa pracy, uprawnienia do kierowania pojazdami, uprawnienia do użytkowania konkretnych maszyn, dokumenty potwierdzające treść i czas trwania kształcenia zawodowego, książki zatrudnienia, świadectwa kształcenia ustawicznego, świadectwa o przekwalifikowaniu, czy dowód przydatności zdrowotnej.

Ważnym elementem, który nie zalicza się jednak od materiałów oficjalnych, są listy motywacyjne i profesjonalne CV. Dokumenty te także powinny zostać przetłumaczone przez profesjonalistę, ponieważ ich treść świadczy o nas, jako kandydatach na wybrane stanowisko.

Pisma urzędowe po niemiecku. Jakie są najczęściej tłumaczone?