Angielski

Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego

Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego są jednymi z najczęściej wybieranych przez klientów. Wiąże się to z popularnością tego języka obcego, powszechnie wykorzystywanego do komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości. Dokumenty przetłumaczone na język angielski oraz poświadczone za pomocą podpisu i pieczęci tłumacza ujętego w rejestrze tłumaczy przysięgłych z powodzeniem mogą być przedstawiane w zagranicznych sądach i urzędach. W takim wypadku specjalista, który wykonuje przekład danego tekstu, bierze także na siebie pełną odpowiedzialność za konsekwencje prawne i materialne wynikające ze stopnia jego zgodności z oryginalną wersją dokumentu.

Oferta tłumaczeń języka angielskiego

Oferta naszej firmy obejmuje zarówno tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, jak i z naszego języka ojczystego na angielszczyznę. Podejmujemy się przekładów tekstów różnego rodzaju:

  • dokumentów cywilnych, w tym aktów urodzenia bądź zawarcia związku małżeńskiego,
  • dokumentacji medycznej, na przykład historii choroby,
  • opisów technicznych oraz tekstów naukowych,
  • wszelkiego rodzaju tekstów specjalistycznych.

Oferujemy również tłumaczenia niepoświadczone wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości w przypadku, gdy przekładany tekst nie jest oficjalnym dokumentem.